Cable

TIS-60/70
TIS-60J/70J
TIS-60TR/70TR (生産完了品)

 TIS-60/70

販売価格 TIS-60 \45,000(税抜)
  TIS-70 \46,000(税抜)

<製品仕様>  
天板 W13cm×D18cm
底板 W22cm×D27cm
高さ 60cm(TIS-60)/70cm(TIS-70)
重量 5.3kg/本(TIS-60) / 5.4kg/本(TIS-70)
耐荷重 30kg以下(1本)


 TIS-60J/70J


販売価格 TIS-60J \47,000(税抜)
  TIS-70J \48,000(税抜)

<製品仕様>  
天板 W19cm×D24cm
底板 W22cm×D27cm
高さ 60cm(TIS-60J)/70cm(TIS-70J)
重量 6kg/本(TIS-60J) / 6.1kg/本(TIS-70J)
耐荷重 30kg以下(1本)


 TIS-60TR/70TR (生産完了品)

販売価格 TIS-60TR \76,000(税抜)
  TIS-70TR \79,000(税抜)

<製品仕様>  
天板 W19cm×D24cm
底板 W22cm×D27cm
高さ 60cm(TIS-60TR)/70cm(TIS-70TR)
耐荷重 30kg以下(1本)